แฟลตไดท์ไม้ : FLASHDRIVE WOOD ขนาดความจุเริ่มต้นที่ 2, 4, 8, 16, 32 Gb. เลือกรหัส พร้อมแจ้ง ขนาดความจุ และจำนวน สีของโลโก้

made to order product specialized in various kind of promotion and premium items.