ออแกนไนท์ A5 สั่งขึ้นรูปใหม่ สามารถเลือกสีหนังให้เข้ากับองค์กร หรือหน่วยได้

made to order product specialized in various kind of promotion and premium items.